Poniżej znajduje się formularz porozumienia wymaganego do wystawienia korekty faktury vat przez Auto-GH.
>>>>> WZÓR POROZUMIENIA DOT. KOREKT <<<<<


Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia reklamacji
>>>>> FORMULARZ REKLAMACJI <<<<<

Wypełnione formularze należy wysłać razem ze wszystkimi dokumentami, które mogą być potrzebne do rozpatrzenia reklamacji, oraz z wadliwymi częściami na adres:

AUTO-GH sp. z o. o. Sp. K.
Dział Zwrotów i Reklamacji
Kazimierzówka 160
21-040 Świdnik
tel. 798349718

W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, klient ma 30 dni na osobisty odbiór towaru lub opłacenie przesyłki zwrotnej. Nieodebranie towaru w tym terminie oznacza jego przepadek.


REKLAMACJE - Firma AUTO-GHCopyright © 2007 - 2023 p.hotala@auto-gh.pl.